Gemeenschappelijke voorzieningen Bergharen-Hernen-Leur

Bergharen, Hernen en Leur werken samen aan toekomstige leefbaarheid!

De twee leefbaarheidsgroepen, de gemeente en inwoners werken samen aan de toekomst van onze dorpen. Het project heet ‘Gemeenschappelijke voorzieningen Bergharen-Hernen-Leur’. Het doel is om de leefbaarheid te versterken door als inwoners onze krachten te bundelen.

Uitwerkgroepen

Drie uitwerkgroepen op het gebied van sport & bewegen, zorg & welzijn en onderwijs zijn inmiddels aan de slag gegaan. Hieraan nemen een groot aantal inwoners uit alle drie de dorpen deel met ondersteuning van de gemeente en enkele externe samenwerkingspartners.