Gemeenschappelijke voorzieningen Bergharen-Hernen-Leur

Bergharen, Hernen en Leur werken samen aan toekomstige leefbaarheid!

De twee leefbaarheidsgroepen, de gemeente en inwoners werken samen aan de toekomst van onze dorpen. Het project heet ‘Gemeenschappelijke voorzieningen Bergharen-Hernen-Leur’. Het doel is om de leefbaarheid te versterken door als inwoners onze krachten te bundelen.

Uitwerkgroepen

De uitwerkgroepen op het gebied van sport & bewegen, zorg & welzijn zijn aan de slag gegaan. Hieraan nemen een groot aantal inwoners uit alle drie de dorpen deel met ondersteuning van de gemeente en enkele externe samenwerkingspartners. Er is al resultaat geboekt: Zo is de sociale kaart ontwikkeld, zijn er dorpsondersteuners aangesteld en werken de dorpshuizen en verenigingen aan een gezamenlijk plan voor sport & bewegen. De details vindt u in de diverse nieuwsbrieven, zie hiernaast.

Dorpsondersteuners