Leefbaarheidsgroep Bergharen

Samenstelling van de LBG

LBG leden

Geert Jan Velings          voorzitter
Henk Borghardt                           secretaris
Bas Hogenkamp            penningmeester
Alwies Lukkezen
Ad van Tilborg
Myriam Arntz
Belinda van Doornik
Gerry van Beuningen

secretariaat:
Dorpsstraat 84 6617 AE Bergharen
06-57981018
Lbgbergharen@bergharenhernenleur.nl

Oog en oor van het dorp

Het doel van de leefbaarheidsgroep is de leefbaarheid van het kerkdorp Bergharen op sociaal, cultureel en maatschappelijk terrein en alles wat daarmee rechtstreeks (bijv. duurzaamheid en positieve gezondheid) of zijdelings verband houdt te bevorderen.

Ze wil dit doel verwezenlijken door:

de dorpsgemeenschap zoveel mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van plannen om het leefklimaat waar mogelijk te verbeteren. Vrijwel alle plannen zijn voortgekomen uit ons Dorpsplan 2011 – 2031, waarmee 5 uitwerkgroepen aan de slag zijn gegaan. Hier zijn meerdere goede resultaten uit voortgekomen met als hoogtepunt de aanleg van ‘De Uitloper’, onze multifunctionele buiten accommodatie gelegen naast de Zandloper.

De leefbaarheidsgroep onderhoudt contact met de gemeente en ook andersom weten de gemeentelijke instanties de weg direct te vinden naar de leefbaarheidsgroep.

secretariaat: LbgBergharen@bergharenhernenleur.nl