Leefbaarheidsgroep Hernen Leur

img_7332-1

Doel van de leefbaarheidsgroep Hernen Leur is om de belangen te behartigen van alle bewoners van onze dorpen. We houden ons bezig met onderwerpen op het gebied van plezierig wonen met elkaar. We willen bewoners actief uitnodigen om hieraan bij te dragen en iedereen goed op de hoogte houden van ontwikkelingen. Ook zijn we gesprekspartner van de gemeente Wijchen.

Op dit moment werken we aan:

 • Samenwerking voorzieningen Bergharen-Hernen-Leur met uitwerkgroepen zorg & welzijn (o.a. dorpsondersteuners),  sport & bewegen (samenwerking dorpshuizen en verenigingen)
 • MFA Mijlpaal
 • Verbeteren communicatie via o.a. website voor Bergharen-Hernen-Leur
 • A50 geluidsoverlast en fijnstof, een project van Herman Stevens
 • Nieuwe entreeborden voor de dorpen
 • Zonnepark Kampbroek

Recent afgerond

 • Aanpassingen Loffertweg en omgeving

De leefbaarheidsgroep bestaat uit een kernteam die een procesmatige en coördinerende rol vervult en (tijdelijke) projectgroepen aanstuurt. Zowel de leefbaarheidsgroep als bewoners(groepen) kunnen initiatiefnemer zijn van een onderwerp. Sinds kort is er een team communicatie dat bewoners wil informeren en actief betrekken bij leefbaarheidsprojecten.

 • Toon Janssen – voorzitter kernteam leefbaarheid
 • Henk Adams – secretaris kernteam leefbaarheid
 • Tiny van Dreumel – lid kernteam leefbaarheid
 • Pim van Schaik – lid kernteam leefbaarheid
 • Joop Blokland – lid kernteam leefbaarheid (ontbreekt op foto)
 • Carolien Guelen – team communicatie
 • Annelieke Steenbergen – team communicatie, project entreeborden, project dorpsondersteuners
 • Herman Stevens- project A50 problematiek

Zin om een kopje thee met ons the drinken? Loop gerust binnen bij de leefbaarheidsgroep om mee te luisteren of  te praten over ontwikkelingen in de dorpen. De leefbaarheidsgroep vergadert elke tweede maandag van de maand om 20.00 uur in de Mijlpaal. Met uitzondering van de maanden juli en augustus.