‘Ik blijf mezelf, wij groeien samen’wingerdlogo

BASISSCHOOL WINGERD – BERGHAREN

‘Een wingerd is een houtige klimplant met takken en ranken en kan, wanneer deze op een goede plaats geplant wordt, goed bemest wordt en zo nu en dan goed wordt gesnoeid, een sieraad in elke tuin zijn. De bladeren brengen steeds weer fantastische kleuren’.

Met bovenstaande woorden heeft de bedenker van de naam van de school onze opdracht duidelijk willen maken: ‘We dragen zorg voor ieder die aan de school verbonden is, we stellen bij als het nodig is en vanuit onze visie geven we richting aan een brede ontwikkeling.’

Missie van Wingerd: ‘Ik blijf mezelf, wij groeien samen’
Onze missie, het hogere doel geeft kernachtig onze totale visie weer. Wingerd wil een school zijn waar ieder zijn persoonlijke talenten kan ontwikkelen in samenwerking en verantwoordelijkheid voor elkaar, waarbij vertrouwen en waardering belangrijke kernwaarden zijn.

Visie van Wingerd
De kernwaarden van Wingerd vormen de basis van al onze keuzes en al ons handelen. Onze kernwaarden komen tot uitdrukking in een aantal pedagogische en didactische uitgangspunten.
Voor een evenwichtige ontwikkeling vinden wij het essentieel dat leerlingen naast basale vaardigheden als lezen en rekenen een brede oriëntatie op de wereld krijgen, zich kunnen vormen in creatieve uitingen en vaardig worden in allerlei vormen van communicatie.

Onze kernwaarden zijn:
– Je mag zijn wie je bent, met je eigen talent
– Waardering en vertrouwen
– Zelfstandigheid / zelfverantwoordelijkheid
– Samenwerken / samen verantwoordelijk

Wingerd is een interconfessionele basisschool. Leerlingen van elke levensbeschouwelijke achtergrond zijn welkom op onze school. Dit maakt het op een natuurlijke manier mogelijk om kinderen te leren met verschillen om te gaan en open te staan voor anderen.

Bredeschool De Zandloper
‘It takes a village to raise a child’
In elke Wijchense wijk of dorp werken onderwijs, kinderopvang, welzijnswerk, leefbaarheidsgroep, verenigingen (op gebied van sport en cultuur), wijkverenigingen/dorpshuis en bewoners samen (aan een breed palet van activiteiten) afgestemd op de behoeften van de kinderen, jongeren en overige wijk/dorpsbewoners. Ze vormen in en rondom scholen, een pedagogische infrastructuur van hoge kwaliteit voor kinderen en bevorderen de sociale cohesie in de wijk ten behoeve van alle wijkbewoners.

Wingerd is onderdeel van Bredeschool De Zandloper. Een Bredeschool is een samenwerkingsverband tussen diverse partners die een relatie hebben met kinderen en met overige bewoners van de wijk. Het gaat om partners van kinderopvang, onderwijs, welzijn en vrije tijd. Uitgangspunt is een nauwe samenwerking met als doelstelling het creëren van optimale kansen voor kinderen van 0 tot 19 jaar.

Wingerd is gehuisvest in het multifunctionele centrum ‘Kulturhus De Zandloper’. Andere gebruikers van het gebouw zijn Kinderopvang ‘De eerste stap’ (peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang), de openbare bibliotheek en het dorpshuis (verenigingen, enz.).

Website: www.wingerd-bergharen.nl