BSO De Eerste Stap

BSO De Eerste Stap

BSO de Weem, Bergharen

Kinderopvang ‘de eerste stap’
Peuterspeelzaalwerk
Samen spelen op de peuterspeelzaal

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar moeten de kans krijgen om samen met andere kinderen te kunnen spelen en zich verder te ontwikkelen. In Bergharen kun je voor peuteropvang terecht bij peuterspeelzaal Kruimeltjes gehuisvest in multifunctioneel kulturhus genaamd de Zandloper. Peuters kunnen hier twee dagdelen per week spelen en leren. De gemeente Wijchen subsidieert het peuterspeelzaalwerk. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Vertrouwde pedagogisch medewerker
Een peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 peuters. Samen met de gemeente Wijchen hebben we er voor gezorgd dat iedere groep vaste pedagogisch medewerkers heeft. De beroepskracht/kindratio per groep zijn afgesproken in het convenant kwaliteit peuterspeelzaalwerk. De eerste stap houdt zich aan dit convenant.

Buitenschoolse opvang

Spelen en ontspannen bij de buitenschoolse opvang

Uw werktijden vallen meestal niet samen met de schooltijden van uw kind. Buitenschoolse  opvang de Weem is tevens gehuisvest in multifunctioneel kulturhus genaamd de Zandloper te Bergharen. Tijdens deze opvang kan uw kind de vrije tijd voor en na school of tijdens de vakanties op een prettige manier doorbrengen. 

De opvang van schoolkinderen heeft een heel eigen karakter. Activiteiten en vrije tijd moeten in balans zijn. Ontspanning en gezelligheid zijn dus even belangrijk als ontdekken en doen. De kinderen hebben zelf vaak prima ideeën, waarvan de pedagogisch medewerkers dankbaar gebruik maken bij het bedenken van een activiteitenprogramma.

U kunt een keuze maken uit een 52, 48 of 40 weken contract. Welk contract voor u het voordeligst is, is mede afhankelijk van uw inkomen.

Op maandag, dinsdag en donderdag is buitenschoolse opvang  op BSO de Weem mogelijk. ’s Morgens van 7.30 uur tot het begin van de schooltijd en ’s middags na schooltijd tot 18.00 uur. Ouders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken en eventueel ook van verlengde opvang tot 18.30 uur, dienen hiertoe een contract af te sluiten met ’de eerste stap’. De opvang op woensdagen en vrijdagen vindt plaats op BSO Roerdompstraat in Wijchen. 

Telefoon: 
Centraal Kantoor: 024-6488388
Peuterspeelzaal  de Kruimeltjes: 0487-531797
BSO de Weem: 06-23595340

website: www.deeerstestap.nl

 

Peuterspeelzaal Brabbelhuisje Hernen

Deze speelzaal is gehuisvest in het gebouw van basisschool Heilig Hart in Hernen. De openingstijden zijn zo goed mogelijk afgestemd op de tijden van de basisschool. ‘t Brabbelhuisje zorgt samen met de basisschool voor een inspirerende start van de schooltijd van uw kind. ‘t Brabbelhuisje heeft een gezellige ruimte met verschillende hoeken, materialen en spelmogelijkheden. Deze ruimte biedt een veilige en vertrouwde omgeving en is essentieel om zich te kunnen ontplooien en op onderzoek uit te gaan.

Loffertweg 14a
6616 AV Hernen
Telefoon: 06-51446297