Op de hoogte, maandblad voor Bergharen, Hernen en Leur

“Op de hoogte” is het uitgave van de stichting informatievoorziening voor Bergharen, Hernen en Leur. Het is een maandblad met een oplage van 1200 exemplaren en wordt in de laatste week van elke maand, behalve in juli, gratis huis aan huis verspreid. Er is een stichtingsbestuur van vier personen en een redactieteam. Het blad wordt elke maand samengesteld door Twan van Uden en gedrukt door Drukkerij de Kleijn in Wijchen. Het blad bestaat sinds januari 1997. Het blad betaalt zichzelf uit de advertenties, sponsoring en donateurs en ontvangt geen subsidies.

Op  de hoogte heeft een tweetal katernen. Het eerste katern valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie. Zij bepaalt in een maandelijkse redactievergadering de artikelen die de redactieleden schrijven. Elk artikel wordt persoonlijk ondertekend. Het zijn bijdragen met een diverse inhoud: het blad opent met een persoonlijke column, verder gaat het over het bedrijfsleven in onze drie dorpen, over actuele gebeurtenissen, evenementen, jubilea, over personen die zich inzetten voor onze gemeenschap, objectieve informatie aangaande de plaatselijke politiek, over kleine, dagelijkse gebeurtenissen, etc. Uitgangspunt daarbij is, dat het moet gaan over Bergharen, Hernen en Leur. Niet over andere gemeenten, want daar is geen ruimte voor. De redactie verzorgt Jan Robben

Het tweede katern bevat alle ingezonden grotere en kleinere bijdragen: vanuit het verenigingsleven, vanuit de leefbaarheidsgroepen, vanuit particulier initiatief, het missiethuisfront, en de kerkgenootschappen.

Voor de advertenties kunt u terecht bij Emiel Poos.

tel. 024-6454623/info@poosassurantien.nl

Voor klachten en  bezorging bij   Jo Francissen
tel. 0487-531875/j.w.j.francissen@xmsnet.nl

De ingezonden stukken aanleveren via  opdehoogte@live.nl

Kopij kan ook worden ingeleverd in de speciale brievenbus in de supermarkt in Bergharen en de Mijlpaal in Hernen