Geloofsgemeenschappen

RK Geloofsgemeenschap H. Anna, Bergharen

Telefoon secretariaat Wijchen: 024-6412627
Telefoon pastorie: 0487-531265

Eerst aanspreekbare pastor:

Dringend een pastor nodig? Belt u dan: 06-13934368

Website: www.detwaalfapostelen.nl

RK Geloofgemeenschap H. Judocus, Hernen-Leur

Telefoon secretariaat Wijchen: 024-6412627 .
Contactpersson H. Judocus,  Marijke Reijnen: 0487-531470.

Eerst aanspreekbare pastor:
Dringend een pastor nodig? Belt u dan: 06-13934368.

Website: judocuskerkhernenleur

Protestante Geloofsgemeenschap Bergharen-Leur

Website: kerkenmaasenwaalmidden

Kerk Leur
Van Balverenlaan 4
6615 AH Leur

Kerk Bergharen
Veldsestraat 60
6617 AA Bergharen

beschikbare pastor

Dominee Henk Fonteyn
henkfonteyn@gmail.com
0614230579